პარკეტი

Legend

legend-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1182 სიგრძე x 165 სიგანე x 11 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 2.5
შეფუთვა: ყუთი: 8 ცალი – 1.56 მ²
პალეტი: 66 ყუთი – 102.97 მ²
»»»

Prince

prince-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1980 სიგრძე x 164 სიგანე x 13.2 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 2.5
შეფუთვა: ყუთი: 6 ცალი – 1.95 მ²
პალეტი: 50 ყუთი – 97.42 მ²
»»»

Noble

noble-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1180 სიგრძე x 164 სიგანე x 14 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 3.3
შეფუთვა: ყუთი: 8 ცალი – 1.55 მ²
პალეტი: 66 ყუთი – 102.18მ²
»»»

Millennium

millenium-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1180 სიგრძე x 130 სიგანე x 16.5 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 6
შეფუთვა: ყუთი: 7 ცალი – 1.07 მ²
პალეტი: 80 ყუთი – 85.60 მ²
»»»

Saga

saga-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1980 სიგრძე x 187 სიგანე x 14 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 3.3
შეფუთვა: ყუთი: 6 ცალი – 2.22 მ²
პალეტი: 40 ყუთი – 88.86 მ²
»»»

Factory

factory-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1980 სიგრძე x 164 სიგანე x 14 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 3.3
შეფუთვა: შეკვრა 6 ცალი – 1.95 მ²
პალეტი: 50 ყუთი – 97.42 მ²
»»»

Heritage

heritage-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1180 სიგრძე x 110 სიგანე x 14 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 3.3
შეფუთვა: ყუთი: 8 ცალი – 1.04 მ²
პალეტი: 99 ყუთი – 102.86 მ²
»»»

Palace

palace-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1180 სიგრძე x 130 სიგანე x 11 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 2.5
შეფუთვა: ყუთი: 8 ცალი – 1.23 მ²
პალეტი: 88 ყუთი – 107.99 მ²
»»»

Ecoforest

ecoforest-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1180 სიგრძე x 210 სიგანე x 14 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 3.3
შეფუთვა: ყუთი: 8 ცალი – 1.98 მ²
პალეტი: 50 ყუთი – 99.12 მ²
»»»

Majestic

majestic-01

ერთეულის ზომები (მმ): 1180 სიგრძე x 210 სიგანე x 11 სისქე
ზედაპირის სისქე (მმ): 2.5
შეფუთვა: ყუთი: 8 ცალი – 1.98 მ²
პალეტი: 50 ყუთი – 99.12 მ²
»»»