შეშის

Luna Diamond 900CL/CR

wooden-LD-900CLCR

სიმძლავრე: 10-15 კვ
პროდუქტიულობა: 78%
წონა: 300 კგ
დასრულებული ზომა: 474x888x357 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7475 ევრო »»»

Luna Diamond 800DC

wooden-LD-800DC

სიმძლავრე: 7-12 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 240 კგ
დასრულებული ზომა: 573×793 მმ
საკვამური: ø 200
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7302.5 ევრო »»»

Luna Diamond 850DH

wooden-LD-850DH

სიმძლავრე: 6-12 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 280 კგ
დასრულებული ზომა: 442×779 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7187.5 ევრო »»»

Luna Diamond 550V

wooden-LD-550V-01

სიმძლავრე: 5-12 კვ
პროდუქტიულობა: 80%
წონა: 230 კგ
დასრულებული ზომა: 892×479 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6210 ევრო »»»

Luna Diamond 700H

wooden-LD-700H

სიმძლავრე: 4-12 კვ
პროდუქტიულობა: 84%
წონა: 190 კგ
დასრულებული ზომა: 442×629 მმ
საკვამური: ø 200
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 5807.5 ევრო »»»

Luna Diamond 1100CL/CR

wooden-LD-1100CLCR

სიმძლავრე: 10-15 კვ
პროდუქტიულობა: 78%
წონა: 320 კგ
დასრულებული ზომა: 474x1088x357 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 8107.5 ევრო »»»

Luna Diamond 1000DC

wooden-LD-1000DC

სიმძლავრე: 8-14 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 260 კგ
დასრულებული ზომა: 573×993 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7906.25 ევრო »»»

Luna Diamond 850DV

wooden-LD-850DV

სიმძლავრე: 5-14 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 330 კგ
დასრულებული ზომა: 652×779 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7820 ევრო »»»

Luna Diamond 850V

wooden-LD-850V

სიმძლავრე: 7-14 კვ
პროდუქტიულობა: 80%
წონა: 260 კგ
დასრულებული ზომა: 652×779 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6785 ევრო »»»

Luna Diamond 850H

wooden-LD-850H

სიმძლავრე: 5-13 კვ
პროდუქტიულობა: 83%
წონა: 220 კგ
დასრულებული ზომა: 442×779 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6095 ევრო »»»

Luna Diamond 1000DV

wooden-LD-1000DV

სიმძლავრე: 7-16 კვ
პროდუქტიულობა: 75%
წონა: 370 კგ
დასრულებული ზომა: 692×929 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 8208.12 ევრო »»»

Luna Diamond 1000V

wooden-LD-1000V

სიმძლავრე: 8-16 კვ
პროდუქტიულობა: 79%
წონა: 290 კგ
დასრულებული ზომა: 692×929 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7245 ევრო »»»

Luna Diamond 1000H

wooden-LD-1000H-01

სიმძლავრე: 5-14 კვ
პროდუქტიულობა: 82%
წონა: 245 კგ
დასრულებული ზომა: 442×929 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6555 ევრო »»»

Luna Diamond 1150DH

wooden-LD-1150DH

სიმძლავრე: 7-16 კვ
პროდუქტიულობა: 75%
წონა: 345 კგ
დასრულებული ზომა: 442×1079 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7906.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1150V

wooden-LD-1150V

სიმძლავრე: 9-18 კვ
პროდუქტიულობა: 78%
წონა: 320 კგ
დასრულებული ზომა: 692×1079 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7532.5 ევრო »»»

Luna Diamond 1150H

wooden-LD-1150H

სიმძლავრე: 6-15 კვ
პროდუქტიულობა: 82%
წონა: 270 კგ
დასრულებული ზომა: 442×1079 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6900 ევრო »»»

Luna Diamond 1300H

wooden-LD-1300H

სიმძლავრე: 7-16 კვ
პროდუქტიულობა: 81%
წონა: 295 კგ
დასრულებული ზომა: 442×1229 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7245 ევრო »»»