ემ დიზაინ

Luna Diamond 900CL/CR

wooden-LD-900CLCR

სიმძლავრე: 10-15 კვ
პროდუქტიულობა: 78%
წონა: 300 კგ
დასრულებული ზომა: 474x888x357 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7475 ევრო »»»

Luna Diamond 800DC

wooden-LD-800DC

სიმძლავრე: 7-12 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 240 კგ
დასრულებული ზომა: 573×793 მმ
საკვამური: ø 200
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7302.5 ევრო »»»

Luna Diamond 850DH

wooden-LD-850DH

სიმძლავრე: 6-12 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 280 კგ
დასრულებული ზომა: 442×779 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7187.5 ევრო »»»

Luna Diamond 550V

wooden-LD-550V-01

სიმძლავრე: 5-12 კვ
პროდუქტიულობა: 80%
წონა: 230 კგ
დასრულებული ზომა: 892×479 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6210 ევრო »»»

Luna Diamond 700H

wooden-LD-700H

სიმძლავრე: 4-12 კვ
პროდუქტიულობა: 84%
წონა: 190 კგ
დასრულებული ზომა: 442×629 მმ
საკვამური: ø 200
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 5807.5 ევრო »»»

Luna Diamond 1100CL/CR

wooden-LD-1100CLCR

სიმძლავრე: 10-15 კვ
პროდუქტიულობა: 78%
წონა: 320 კგ
დასრულებული ზომა: 474x1088x357 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 8107.5 ევრო »»»

Luna Diamond 1000DC

wooden-LD-1000DC

სიმძლავრე: 8-14 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 260 კგ
დასრულებული ზომა: 573×993 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7906.25 ევრო »»»

Luna Diamond 850DV

wooden-LD-850DV

სიმძლავრე: 5-14 კვ
პროდუქტიულობა: 76%
წონა: 330 კგ
დასრულებული ზომა: 652×779 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7820 ევრო »»»

Luna Diamond 850V

wooden-LD-850V

სიმძლავრე: 7-14 კვ
პროდუქტიულობა: 80%
წონა: 260 კგ
დასრულებული ზომა: 652×779 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6785 ევრო »»»

Luna Diamond 850H

wooden-LD-850H

სიმძლავრე: 5-13 კვ
პროდუქტიულობა: 83%
წონა: 220 კგ
დასრულებული ზომა: 442×779 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6095 ევრო »»»

Luna Diamond 1000DV

wooden-LD-1000DV

სიმძლავრე: 7-16 კვ
პროდუქტიულობა: 75%
წონა: 370 კგ
დასრულებული ზომა: 692×929 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 8208.12 ევრო »»»

Luna Diamond 1000V

wooden-LD-1000V

სიმძლავრე: 8-16 კვ
პროდუქტიულობა: 79%
წონა: 290 კგ
დასრულებული ზომა: 692×929 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7245 ევრო »»»

Luna Diamond 1000H

wooden-LD-1000H-01

სიმძლავრე: 5-14 კვ
პროდუქტიულობა: 82%
წონა: 245 კგ
დასრულებული ზომა: 442×929 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6555 ევრო »»»

Luna Diamond 1150DH

wooden-LD-1150DH

სიმძლავრე: 7-16 კვ
პროდუქტიულობა: 75%
წონა: 345 კგ
დასრულებული ზომა: 442×1079 მმ
საკვამური: ø 300
ბუშელები 250/250 მმ
ფასი 7906.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1150V

wooden-LD-1150V

სიმძლავრე: 9-18 კვ
პროდუქტიულობა: 78%
წონა: 320 კგ
დასრულებული ზომა: 692×1079 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7532.5 ევრო »»»

Luna Diamond 1150H

wooden-LD-1150H

სიმძლავრე: 6-15 კვ
პროდუქტიულობა: 82%
წონა: 270 კგ
დასრულებული ზომა: 442×1079 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 6900 ევრო »»»

Luna Diamond 1300H

wooden-LD-1300H

სიმძლავრე: 7-16 კვ
პროდუქტიულობა: 81%
წონა: 295 კგ
დასრულებული ზომა: 442×1229 მმ
საკვამური: ø 250
ბუშელები 200/200 მმ
ფასი 7245 ევრო »»»

Luna Diamond 700 H

Luna Diamond 700 H

სიმძლავრე: 5 კვ.
წონა: 100 კგ.
დასრულებული ზომა: 406×623

პროდუქტიულობა: 86%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 5606.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1000H

Luna Diamond 1000H

სიმძლავრე: 7 კვ.
წონა: 120 კგ.
დასრულებული ზომა: 930×405

პროდუქტიულობა: 86.8%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6008.75 ევრო »»»

Luna Diamond 1150H

Luna Diamond 1150H

სიმძლავრე: 8.5 კვ.
წონა: 130 კგ.
დასრულებული ზომა: 1073×406

პროდუქტიულობა: 86.2%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6181.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1300H

Luna Diamond 1300H

სიმძლავრე: 9.7 კვ.
წონა: 140 კგ.
დასრულებული ზომა: 1223×406

პროდუქტიულობა: 87%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6526.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1600H

Luna Diamond 1600H

სიმძლავრე: 11.9 კვ.
წონა: 170 კგ.
დასრულებული ზომა: 1523×406

პროდუქტიულობა: 85.2%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7101.25 ევრო »»»

Luna Diamond 550 V

Luna Diamond 550V

სიმძლავრე: 6.5 კვ.
წონა: 120 კგ.
დასრულებული ზომა: 906×473

პროდუქტიულობა: 83%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 5807.5 ევრო »»»

Luna Diamond 1900 H

Luna Diamond 1900H

სიმძლავრე: 13.8 კვ.
წონა: 190 კგ.
დასრულებული ზომა: 1823×406

პროდუქტიულობა: 83%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7618.75 ევრო »»»

Luna Diamond 850 V

Luna Diamond 850V

სიმძლავრე: 9.7 კვ.
წონა: 145 კგ.
დასრულებული ზომა: 754×666

პროდუქტიულობა: 87.1%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6468.75 ევრო »»»

Luna Diamond 1150 V

Luna Diamond 1150V

სიმძლავრე: 12 კვ.
წონა: 170 კგ.
დასრულებული ზომა: 1073×698

პროდუქტიულობა: 85%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7273.75 ევრო »»»

Luna Diamond 550 DV

Luna Diamond 550DV

სიმძლავრე: 6.5 კვ.
წონა: 125 კგ.
დასრულებული ზომა: 906×473

პროდუქტიულობა: 87%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6698.75 ევრო »»»

Luna Diamond 850 DV

Luna Diamond 850DV

სიმძლავრე: 9.5 კვ.
წონა: 145 კგ.
დასრულებული ზომა: 666×773

პროდუქტიულობა: 86.6%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7331.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1000 DH

Luna Diamond 1000DH

სიმძლავრე: 7 კვ.
წონა: 120 კგ.
დასრულებული ზომა: 923×406

პროდუქტიულობა: 86.6%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6871.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1150 DH

Luna Diamond 1150DH

სიმძლავრე: 8.5 კვ.
წონა: 120 კგ.
დასრულებული ზომა: 1073×406

პროდუქტიულობა: 86.5%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7043.75 ევრო »»»

Luna Diamond 1300 DH

Luna Diamond 1300DH

სიმძლავრე: 8.5 კვ.
წონა: 120 კგ.
დასრულებული ზომა: 1073×406

პროდუქტიულობა: 86.5%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7561.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1600 DH

Luna Diamond 1600DH

სიმძლავრე: 11.5 კვ.
წონა: 170 კგ.
დასრულებული ზომა: 1523×406

პროდუქტიულობა: 85.1%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130<
ფასი 7963.75 ევრო »»»

Luna Diamond 1000 CL/CR

Luna Diamond 1000CLCR

სიმძლავრე: 7 კვ.
წონა: 120 კგ.
დასრულებული ზომა: 1024×406

პროდუქტიულობა: 86.6%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6756.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1300 CL/CR

Luna Diamond 1300CLCR

სიმძლავრე: 9.5 კვ.
წონა: 130 კგ.
დასრულებული ზომა: 1204×406

პროდუქტიულობა: 86.7%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7101.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1600 CL/CR

Luna Diamond 1600CLCR

სიმძლავრე: 10.5 კვ.
წონა: 140 კგ.
დასრულებული ზომა: 1504×406

პროდუქტიულობა: 85.2%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7733.75 ევრო »»»

Luna Diamond 1000 DC

Luna Diamond 1000DC

სიმძლავრე: 7 კვ.
წონა: 110 კგ.
დასრულებული ზომა: 906×406

პროდუქტიულობა: 85.2%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 6871.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1300 DC

Luna Diamond 1300DC

სიმძლავრე: 9.3 კვ.
წონა: 120 კგ.
დასრულებული ზომა: 1206×406

პროდუქტიულობა: 86.8%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7388.75 ევრო »»»

Luna Diamond 1600 DC

Luna Diamond 1600DC

სიმძლავრე: 11 კვ.
წონა: 150 კგ.
დასრულებული ზომა: 1506×406

პროდუქტიულობა: 85.7%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7906.25 ევრო »»»

Luna Diamond 1000 RD

Luna Diamond 1000RD

სიმძლავრე: 7 კვ.
წონა: 110 კგ.
დასრულებული ზომა: 904x415x406

პროდუქტიულობა: 82%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7158.75 ევრო »»»

Luna Diamond 1300 RD

Luna Diamond 1300RD

სიმძლავრე: 9.5 კვ.
წონა: 130 კგ.
დასრულებული ზომა: 1204x415x406

პროდუქტიულობა: 82%
შეერთების დიამეტრი: კონცენტრული 150/100 of 200/130
ფასი 7503.75 ევრო »»»